Máy bơm màng ARO 666053-0D2

Mã sản phẩm:666053-0D2

Lưu lượng:49.2 ( L/phút )

Áp suất: 6,9 (Bar)

Kích thước cổng vào ra:1/2(inch)