Bơm màng Aro 6662A3-3EB-C

Model:                                        6662A3-3EB-C

Hãng sản xuất:                           ARO-USA

Đường kính nạp liệu hút và đẩy:2 inch

Áp suất khí nén tốt đa:               8,3 Bar

Lưu lượng bơm tối đa:               548,8 Lít / phút