Bơm màng khí nén ARO PA30P-BAP-AAA dòng 3 inch

Model:   PD30A-BAP-AAA

Thân bơm:   Aluminum – Nhôm

Màng bơm:   Santo

Chất liệu bi và đế bi:   Santo

Lưu lượng max:  1041 lpm – 64,5 m3/h