Bơm màng Aro PD10P-YPS-PTT dòng 1 inch thân Nhựa

Model:PD10P-YPS-PTT

Lưu lượng tối đa:177,9 Lít / phút

Áp suất tối đa:8,3 Bar

Kích thước cổng vào ra:1″ (inch)