Bơm thùng phuy DYI HLB-AL sử dụng tay quay

Model:  HLB-AL

Công suất:  Sử dụng tay quay

Cột áp:  6 (m)

Vật liệu ống:  Nhôm

Danh mục: